Із 1 січня 2022 року Міністерством соціальної політики України бюджетної програми сприяння економічній самостійності «Рука допомоги». 

Програма розрахована на осіб які перебувають на обліку центрі зайнятості як безробітні та мають намір займатись підприємницькою діяльністю. Безвідсоткову фінансову підтримку розміром до 15 мінімальних зарплат (на початку цього року - це 97500 грн) можна використати виключно для оплати рахунків на придбання необхідного для відкриття власної справи обладнання матеріалів. 

Це унікальна можливість отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на започаткування свого бізнесу, зокрема бізнес-проектів: «Сімейної молочної ферми» та проекту вирощування лікарських трав «Розквіт», які супроводжуються нашою Агенцією. 

Отримані від держави кошти по програмі підтримки підприємництва можуть бути використані для купівлі обладнання та матеріалів для сімейних бізнес - проектів «Сімейна молочна ферма» та «Розквіт» що можуть успішно працювати вашій громаді. 

Порядок надання фінансової підтримки врегульовує Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. 397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей», яка набула чинності із 1 січня 2022 року (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/397-2021-%D0%BF#Text). 

Проект "Сімейні молочні ферми"  https://smf.org.ua/

Проект "Розквіт" https://rozkvit-agro.com/

Фото без опису