• Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
 • витягу з Державного земельного кадастру про:
  • землі в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць;
  • обмеження у використанні земель;
  • земельну ділянку
 • довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 • викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 • копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
 • Видача довідки про: 
 • 1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
 • 2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)***
 • Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою***
 • Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями***
 • Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки***
 • Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру***
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку***
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу***
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу***
 • Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу***
 • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу***
 • Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу***
 • Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі***
 • Видача висновку про погодження документації із землеустрою***
 • Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок***
 • Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності
 • Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
 • Прийняття рішення про:
 • припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
 • припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача
 • Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 • Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок
 • Затвердження технічної документації:
  • з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
  • з бонітування ґрунтів
  • з економічної оцінки земель
 • Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
 • Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення
 • Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)
 • Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
 • Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки
 • Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації
 • Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
 • Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки
 • Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
 • Затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
 • Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)
 • Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади
 • Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
 • Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
 • Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні
 • Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
 • Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
 • Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
 • Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)
 • Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)
 • Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку
 • Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
 • Внесення змін, уточнень або скасування рішень міської ради (виконавчого комітету міської ради)