ОГОЛОШЕННЯ

                Інформуємо Вас, що у відповідності до статті 27 Кодексу цивільного захисту України та Положення про добровільні формування цивільного захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №616 з метою проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України місцеві органи виконавчої влади утворюють на тимчасовій основі добровільні формування цивільного захисту.

ПАМ'ЯТКА ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕНІ РАДІАЦІЙНОЇ/ЯДЕРНОЇ АВАРІЇ

Радіаційна аварія - це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі їх безпечної експлуатації, що призводить до опромінення населення та забруднення навколишнього середовища.

ПАМ'ЯТКА ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Під хімічною аварією розуміється порушення технологічних процесів на виробництві, пошкодження трубопроводів, ємностей, сховищ, транспортних засобів при здійсненні перевезень і т.п., що призводять до викиду або протоки аварійно-хімічно небезпечних речовин (АХОВ) в атмосферу в кількостях, що становлять небезпеку масового ураження людей та тварин.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для, розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Глинянської міської

https://rada.info/upload/users_files/04374430/73a369bcbcdc5bed5c3dba4ec00ea2ed.pdf

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для, розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Глинянської міської

https://rada.info/upload/users_files/04374430/5e342277375b217e83d2a0cb3eee91be.pdf

Що має знати та вміти відповідальний за пожежну безпеку

На підприємствах через економію коштів усе частіше обов’язки щодо організації пожежної безпеки покладають на фахівців з охорони праці. Однак ці обов’язки невластиві їхній посаді. Перш ніж перейти до розкриття цього питання, зосередимо увагу на наступних питаннях: Кого призначити відповідальним за пожежну безпеку? Які завдання й обов’язки повинна виконувати така особа?