ПАМ'ЯТКА ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Під хімічною аварією розуміється порушення технологічних процесів на виробництві, пошкодження трубопроводів, ємностей, сховищ, транспортних засобів при здійсненні перевезень і т.п., що призводять до викиду або протоки аварійно-хімічно небезпечних речовин (АХОВ) в атмосферу в кількостях, що становлять небезпеку масового ураження людей та тварин.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для, розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Глинянської міської

https://rada.info/upload/users_files/04374430/73a369bcbcdc5bed5c3dba4ec00ea2ed.pdf

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для, розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Глинянської міської

https://rada.info/upload/users_files/04374430/5e342277375b217e83d2a0cb3eee91be.pdf

Що має знати та вміти відповідальний за пожежну безпеку

На підприємствах через економію коштів усе частіше обов’язки щодо організації пожежної безпеки покладають на фахівців з охорони праці. Однак ці обов’язки невластиві їхній посаді. Перш ніж перейти до розкриття цього питання, зосередимо увагу на наступних питаннях: Кого призначити відповідальним за пожежну безпеку? Які завдання й обов’язки повинна виконувати така особа?