Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації повідомляє для використання в роботі  серед сільгосптоваровиробників Постанову Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 року № 398 «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану», що додається.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 квітня 2022 р. № 398
Київ
Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур  в умовах воєнного стану Відповідно до статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що: 1) на період воєнного стану територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особи мають право звертатися та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у сферах карантину та захисту рослин у будь- якому територіальному органі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися щодо проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, що належить до сфери управління зазначеної Служби, за їх вибором; 2) на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарні заходи та процедури, здійснюються з урахуванням таких особливостей: у разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання у сфері карантину рослин (далі — об’єкти регулювання), які належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими наказом
2
Мінекономіки від 22 лютого 2021 р. № 343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”, крім випадків, коли: фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні; об’єкти регулювання, які перебувають у вантажі, не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт; під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження вантажів з об’єктами регулювання регульованими шкідливими організмами; фітосанітарний контроль супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, для товарів, що не належать до об’єктів регулювання, не здійснюється; видача карантинного сертифіката на об’єкти регулювання, що класифікуються за товарними позиціями 1205, 1209, товарними підпозиціями 1005 10, 1007 10 та товарними підкатегоріями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1006 10 10 00, 1008 10 00 00,
1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 00 10 00, 1206 00 10 00, 1207 10 00 00,
1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 1207 50 10 00, 1207 60 00 00,
1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територією України не є обов’язковою, і здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно на вимогу особи.
У разі переміщення об’єктів регулювання, що класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, зазначеними в абзаці сьомому цього підпункту, без супроводу карантинного сертифіката особи зобов’язані вести облік таких об’єктів регулювання за формою згідно з додатком, та надавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць). 2. Положення підпункту 2 пункту 1 цієї постанови не поширюються на випадки проведення обстеження посівів сільськогосподарських культур, а також встановлення фітосанітарного стану насіння, яке зберігається на складах та інших місцях зберігання, що здійснюються на вимогу особи. 3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Фото без опису