Повідомлення ТОВ "Стронг Енерджі Захід"

про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стронг Енерджі Захід» (ТОВ «Стронг Енерджі Захід»), ідентифікаційний код суб’єкта господарювання - 43881716, «Юридична, поштова та фактична адреса підприємства: 80720, Львівська обл., Львівський р-н, Глинянська територіальна громада, м. Глиняни, вул. Львівська, 82; контактний номер - +38(067)370-18-71; yupulgun@cpgu.com.ua.

Мета отримання дозволу на викиди – отримати право ТОВ «Стронг Енерджі Захід» експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини за умов дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів протягом визначеного в дозволі терміну. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємства виконані відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Підприємство займається виробництвом крохмалю.

Всього на майданчику ТОВ «Стронг Енерджі Захід» знаходиться 11 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Джерела утворення забруднюючих речовин наступні: пневматична сушильна машина, охолоджуюча колона, обладнання пакування крохмалю, дизельгенератор Aries Powerplant LTD 720R35, паливо роздавальна колонка, резервуар зберігання дизпалива, зварювальний пост, приміщення СІП. Нормативна СЗЗ для підприємства становить 100м, житлова забудова у неї не потрапляє.

Види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наступні: діоксиду азоту – 1,128т, оксиду вуглецю – 2,992т, сірки діоксид -0,0044т, метану – 0,012т, діоксиду вуглецю – 683,625т, оксиду діазоту – 0,0013т, суспендованих твердих частинок- 3,593т, заліза та його сполук – 0,0007т, манган та його сполуки – 0,00017т, вуглеводні насичені – 0,066т. Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та біля найближчого житла показали, що перевищень над ГДКм.р немає по жодному інгредієнту.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006р. та наказу №177 від 10.05.2002р. Мінприроди України.

Зауваження та пропозиції від населення надсилати протягом 30 календарних днів у Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (0322) 38-78-83; електронна пошта: envir@loda.gov.ua

Фото без опису