На підприємствах через економію коштів усе частіше обов’язки щодо організації пожежної безпеки покладають на фахівців з охорони праці. Однак ці обов’язки невластиві їхній посаді.

Перш ніж перейти до розкриття цього питання, зосередимо увагу на наступних питаннях: Кого призначити відповідальним за пожежну безпеку? Які завдання й обов’язки повинна виконувати така особа?

Що говорить законодавство?

Суб’єкти господарювання повинні виконувати такі завдання й обов’язки у сфері цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки:

  • розробляти заходи із забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки й техніки, позитивний досвід із зазначеного питання;
  • розробляти й затверджувати інструкції та видавати накази з питань пожежної безпеки, постійно контролювати, як їх виконують;
  • проводити навчання працівників із питань цивільного захисту, зокрема правил техногенної та пожежної безпеки, об’єктові тренування і навчання;
  • забезпечувати виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов і розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
  • утримувати у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту, не допускати, щоб їх використовували не за призначенням;
  • вживати заходів для впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
  • своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території.

Підстава – стаття 20 Кодексу цивільного захисту України (КЦЗ).

Забезпечення пожежної безпеки покладають на власників та керівників суб’єктів господарювання. Про це йдеться у частині третій статті 55 КЦЗ.

Пункт 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, вказує: «керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки; призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Ці обов’язки передбачені у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ».

Що робить відповідальна особа?

Відповідальна особа за пожежну безпеку призначається наказом керівника з-поміж штатних працівників підприємства.

Щоб ефективно виконати зазначені обов’язки, відповідальна особа за пожежну безпеку повинна пройти навчання та перевірку знань із питань пожежної безпеки в установленому порядку.

Відповідальна особа за пожежну безпеку має знати:

- вимоги державних нормативних актів з пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту щодо приміщень, площ, обладнання, за які вона відповідає;

- порядок виклику пожежної допомоги, інших аварійно-рятувальних служб;

- порядок дій у разі пожежі, інших надзвичайних ситуацій.

Відповідальна особа за пожежну безпеку має вміти:

- розробляти необхідні документи з організації та забезпечення пожежної безпеки;

- проводити інструктажі, навчання працівників;

- взаємодіяти з органами контролю.

 

Страховий експерт з охорони праці Золочівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області Л.Зигмунт