Додаток № 1

                                                                                                                                                                                                                                                                     до рішення сесії

                                                                                                                                                           Глинянської міської ради

                                                                                                                                                            від 14 грудня  2022 № 3262

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

Глинянської  міської ради

Львівського району Львівської області

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

         Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр, ЦНАП) є постійно діючим робочим органом Глинянської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

         1.2. ЦНАП підконтрольний та підзвітний Глинянській міській раді.

         1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Глинянською міською радою (далі – міською радою), відповідно до норм чинного законодавства.

            1.4. Повне найменування – Центр надання адміністративних послуг Глинянської міської ради Львівського району Львівської області. Коротке найменування: ЦНАП Глинянської міської ради.

            1.5. Місцезнаходження ЦНАП: вул. Шевченка, 38, м. Глиняни, Львівський район, Львівська облась. 80720. ЦНАП розташований у центрі міста, в приміщенні на першому повермсі, з урахуванням безперешкодного доступу  для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і територіальної доступності для населення. ЦНАП забезпечений інформаційними стендами, іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення.

    Вхід до приміщень центру, що має сходи,  облаштований пандусом та поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території облаштовані місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, в т.ч. місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у ЦНАП  в доступному місці є книга відгуків і пропозицій та скринька.

1.6. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Глинянської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

         1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням Глинянської міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи Глинянської міської ради та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

         1.8. Надання адміністративних послуг посадовими особами, виконавчими органами та структурними підрозділами Глинянської міської ради здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг.

         1.9. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені чинним законодавством дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, включає:

адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є Глинянська міська рада (її виконавчі органи, посадові особи);

адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

         1.10. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється проводити консультації з питань надання таких послуг поза межами центру надання адміністративних послуг.

         1.11. У Центрі надання адміністративних послуг послуги надаються адміністратором Центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у Центрі надання адміністративних послуг не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр надання адміністративних послуг посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з Глинянською міською радою.

         1.12. Центр надання адміністративних послуг має власні найменування та може мати символіку. Окремо від найменування та символіки Центр має право використовувати позначення "Центр Дії".

            1.13. ЦНАП має печатку із зображенням Державного гербу України та його власною назвою, штампи.

 

Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

         2.1. Основними завданнями Центру є:

- організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

- надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у ЦНАП;

-Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля;

- У ЦНАПІ  може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, його територіальних підрозділів, адміністраторів центру, що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті Глинянської міської ради. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години;
- здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;
-організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;
-прийняття документів по соціальних послугах;
-видача довідок;
- реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
-формування та ведення реєстру територіальної громади;
- підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;
- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

    2.3. Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у центрі ведеться централізовано Глинянською міською радою.

2.4. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) за Глинянської міської ради зберігається в приміщенні центру, де розміщено робоче місце адміністратора. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

2.5.У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

        2.6. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, а також шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

         2.7. У Центрі може здійснюватися прийом звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Глинянської міської ради.

         2.8. У приміщенні ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

7.1. У приміщенні, де розміщується центр, за рішенням Ради, проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів міської, селищної, сільської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У  Центрі, за рішенням Ради, може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

 

Розділ 3. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП

 

         3.1. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

         3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

         3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

         3.4. Взаємодіє з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

         3.5. Посадові особи Центру мають право:

         1) безоплатно отримувати в порядку, встановленому законодавством, від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

         2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

         3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

         4) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування;

         5) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, у порядку і в межах, встановлених законом;

         6) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

         7) брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції роботи ЦНАП.

 

Розділ 4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

         4.1. Штатний розпис затверджується розпорядженням міського голови. Штатна структура ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням сесії.

         4.2. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в міській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів, а також мобільне робоче місце для адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням міської ради.

         4.3. Центр очолює начальник відділу ЦНАП Глинянської міської ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності, а також обов’язки реєстратора.

         4.4. ЦНАП Глинянської міської ради створений з посад начальника відділу, адміністраторів.

         4.5. Начальник відділу, адміністратори та інші працівники ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

         4.6. Посадова інструкція затверджуються міським головою відповідно до розподілу обов’язків.

 

Розділ 5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАП

 

         5.1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

- здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

- організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- на начальника відділу ЦНАП покладаються обов’язки реєстратора, який повинен діяти в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на нього;

- організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів, відповідає за своєчасність та повноту наповнення інформації про діяльність ЦНАП на офіційному сайті Глинянської міської ради;

- організовує роботу відділу ЦНАП з віддаленими робочими місцями (далі - ВРМ);

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

- представляє ЦНАП при взаємодії з іншими громадами, а також іншими суб’єктами надання адміністративних послуг;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП;

- забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старостів та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

Розділ 6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

         6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи Глинянської міської ради, яка надає адміністративні послуги та організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Адміністратор має печатку (штамп) із зазначенням порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.

         6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

         6.3. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету Глинянської міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

         6.5. При створені віддалених робочих місць для роботи адміністраторів дотримуються вимоги організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

         6.6. За рішенням Глинянської міської ради окремі функції адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяви та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг можуть здійснюватися старостою.

6.7. Державний реєстратор:

- призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови міської ради в установленому законодавством порядку.

- Державний реєстратор має номерну печатку та електронний цифровий підпис.

-Основними завданнями державного реєстратора є:
1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;
2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;
4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;
5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;
6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією у відповідності до законодавства.

         6.7. За рішенням Глинянської міської ради у ЦНАП також може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій, скарг;

- надання консультацій;

-прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

         6.8. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через ЦНАП. 

Працівникам Центру надання адміністративних послуг забороняється проводити консультації та відповідні реєстраційні дії з питань надання адміністративних послуг поза межами центру надання адміністративних послуг.

         У віддалених робочих місцях адміністраторів Центру час прийому субєктів звернень визначається Глинянською міською радою.

         За рішенням Глинянської міської ради у ЦНАП час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

         6.9. У приміщенні ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів Глинянської міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

         6.10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

            6.11.  ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 Секретар ради                                                                                       Ірина Бунза