ГЛИНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                 ХХVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

08 грудня  2023 року                                                          № 3813

Про затвердження оновленого  Положення про відділ

 «Центр надання адміністративних послуг Глинянської

 міської  ради», оновленого Положення про Центр надання

адміністративних послуг як постійно діючого робочого

органу та затвердження нового посадового складу

 

         Відповідно до статей 11, 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 20.02.2013 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою якісного і вчасного надання адміністративних послуг на території громади, Глинянська міська рада,-

                                           ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити оновлене Положення про Центр надання адміністративних послуг Глинянської міської ради, як постійно діючий орган згідно з додатком 1 до цього рішення.

         2. Затвердити оновлене Положення про відділ організації надання адміністративних послуг Глинянської міської ради згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити новий посадовий склад Центру надання адміністративних послуг Глинянської міської ради як постійно діючого робочого органу згідно з додатком 3 до цього рішення. Делегувати в подальшому повноваження щодо затвердження посадового складу Центру надання адміністративних послуг Глинянської міської ради голові Глинянської міської ради.

4. Затвердити оновлений перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг та віддалені робочі місця Глинянської міської ради, згідно з додатком 4 до цього рішення.

         5. Вважати такими, що втратили чинність п.п. 2,4,5,6 рішення № 873 від 06.02.2020 року, рішення № 3262, 3263 від 14.12.2022 Глинянської міської ради.

         9. Секретарю  Глинянської міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Глинянської міської ради.

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Глинянської міської ради Андрія Леськіва.

 

  Міський голова                                                       Володимир ЧОРНОПИС