Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43640880

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Федьковича, буд. 57

Контактний номер телефону суб’єкта господарювання: 0676932892

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: azs58@chipo.int

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 80726, Львівська обл, Золочівський р-н, с. Підгайчики, автодорога, Львів-Кіровоград-Знам’янка км. 34+059 ліворуч

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Процедура оцінка впливу на довкілля для промислового майданчика АЗС №58 ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ»  не проводилася, оскільки дана діяльність не входить до переліку видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, що наведений в частині другій і третій статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування).

АЗС №58 ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» продукції не виготовляє, а лише займається її реалізацією. Виробничі об’єми автозаправної станції складають 629,537 м3 пального в рік.

Підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. На проммайданчику знаходиться 9 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в т.ч. 6 організованих джерел (6 шт дихальних клапанів від резервуарів для зберігання пального) – а також 3 неорганізовані джерела (паливо-роздавальні колонки, газо-роздавальниі колонки). Режим роботи АЗС - цілодобовий. На АЗС  відбувається заправка автомобільного транспорту – пальним. Режим роботи АЗС – цілодобовий. За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

Виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування

Резервуар для бензину  (підземний)  - об’єм резервуару - 25м3, річний об’єм зберігання палива – 45,045 м3/рік

Резервуар для бензину (підземний)- об’єм резервуару - 25м3, річний об’єм зберігання палива – 45,045 м3/рік

Резервуар для бензину (підземний)- об’єм резервуару - 25м3, річний об’єм зберігання палива – 45,045 м3/рік

Резервуар для дизпалива (підземний)- об’єм резервуару – 25 м3, річний об’єм зберігання палива – 322,581 м3/рік

ПРК №1 (2 пістолети для ДП+2 пістолети для бензину - потужність насосу - 2,4 м3/год

ПРК №2 (2 пістолети для ДП+2 пістолети для бензину - потужність насосу - 2,4 м3/год

Резервуар для СВГ (пропан) (наземний)- об’єм резервуару – 4,0 м3, річний об’єм зберігання палива – 85,9105 м3/рік

Резервуар для СВГ (пропан) (наземний) - об’єм резервуару – 4,0 м3, річний об’єм зберігання палива – 85,9105 м3/рік

ГРК (1 пістолет для СВГ (пропан) - потужність насосу - 2,4 м3/год

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

Робота підприємства пов’язана з викидом в атмосферу забруднюючих речовини та парникових газів. Від джерел викиду по АЗС №58 в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19) – 6,936E-6, НМЛОС (бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)) – 0,22398, НМЛОС (бутан) -0,008142, НМЛОС (пропан) - 0,011169 .

Сумарний потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від майданчика становить - 0,243297936 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись, оскільки проммайданчик АЗС №58 ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ»  віднесено до третьої групи об’єктів.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.

Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №58 ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» не передбачені

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику АЗС №58 ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» не передбачені

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.

Для запобігання перевищенню обсягів викидів забруднюючих речовин, в дозволі на викиди, відповідно до законодавства, будуть затверджені граничнодопустимі викиди чи величини масової витрати і встановлено умови та вимоги до викидів забруднюючих речовин, виробничого контролю, адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та для неорганізованих джерел.

Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати до Львівської обласної військової (державної) адміністрації за адресою: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Винниченка, 18  тел. (032) 299-91-00, (032)235-40-22

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.Фото без опису