Фото без опису

Через повномасштабне військове вторгнення російської федерації багато громадян України змушені були виїхати за кордон. Перебуваючи за межами Батьківщини, в українців може виникнути потреба в посвідченні заповіту. Реалізувати своє право на складення заповіту вони можуть шляхом звернення за його посвідченням до консульських установ України або до іноземних нотаріусів/органів, які наділені відповідно до іноземного законодавства таким повноваженнями.

🔵 Посвідчення заповітів консульськими установами України

✍️ Заповіти посвідчуються консульськими установами відповідно до законодавства України.

Алгоритм дій консулів при посвідчені заповіту, встановлений ➡️ пунктом 3.8 глави 3 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України.

☝️ Слід зауважити, що всі заповіти, у тому числі такі, які змінюють або скасовують в установленому законодавством порядку раніше посвідчені заповіти, дублікати заповітів, а також заяви про скасування заповітів, підлягають обов’язковій реєстрації у Спадковому реєстрі через Міністерство закордонних справ України (далі – МЗС).

МЗС та представництва МЗС на території України вносять до Спадкового реєстру відомості про посвідчені консульськими установами України заповіти, зміни до них, скасування таких заповітів шляхом подання державному підприємству «Національні інформаційні системи» або його філіям заяв в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади за встановленою формою, для внесення відповідної інформації та формування реєстраційного запису.

Заяви про державну реєстрацію заповітів, посвідчених консульськими установами України, зміни до них, скасування заповітів можуть бути подані Реєстратору (державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу) безпосередньо заповідачем.

Під час подання зазначених заяв за встановленою формою, заповідач пред’являє 🪪 паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

🔵 Посвідчення заповітів іноземними нотаріусами/органами, які наділені відповідно до іноземного законодавства таким повноваженнями

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть звернутися за посвідченням заповіту до іноземних нотаріусів/органів, які наділені відповідно до іноземного законодавства таким повноваженнями.

Зауважуємо, що такі заповіти будуть посвідчуватися відповідно до вимог, встановлених законодавством іноземної країни.

Зазначена теза має своє відображення у статті 73 Закону України «Про міжнародне приватне право», якою встановлено, що здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій міститься нерухоме майно.

Окремо варто зауважити, що українським законодавством передбачено, що за бажанням заповідача – заповіти посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів (далі – Конвенція), можуть бути зареєстровані у Спадковому реєстрі в Україні.

Відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ Положення Мін’юст вносить до Спадкового реєстру відомості про заповіти (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах, а також зміни до них та їх скасування, щодо яких в установленому порядку надійшов запит про їх реєстрацію в Україні на підставі Конвенції, шляхом подання державному підприємству «Національні інформаційні системи» або його філіям заяв в електронній формі з використанням системи взаємодії за встановленою формою.

Консультація станом на 27.05.2024

З повним текстом консультації можна ознайомитись на сайті: http://surl.li/tynsk